Title: He Lawaia no Kaluaikawaolanakoa
Theme:
Kohola
Call Number: HI.M.23
Location:
Mele Index
Mele Index Notes: Forms part of: [Mele manuscript collection], HI.M.23
Mele Index Description:
1 p. (p. 99)
Document Remarks:
Audio Recording:

Publication:
Author(s):
Contributor(s):
Performer(s):
Translator(s):

 

He Lawaia no Kaluaikawaolanakoa

O Hina i ke kai kua Kane
O Kanaloa i ka he lawai-a
Lawaia ku i keau ka o lawaianalu ae
O ka maka o kaia nui o Konamaukuku
Haawi a mai ia ka lani
I ai ko kupuna
O Kana kamaueue
Kapapani wai o Haupu
O na hulu i kolili i ka lae o Kiwaa
O polani la he manu ia
O kaalae a hina he manu
Kau anu e ko ia la
Ka iakuu keiki He kanaka
Na kuu keiki la ia ia
Ua noa i ka haia e ka lani
I ole kaia i holo ma ke kahala
I na i ka hinale piha la ka ipu
Ukauka la ka waha
Haawi la ka lima
Lawe ka hapai waa me ka ia
Ai kahu ka makaainana
Ai a Kina a ukuna a liliha
He ha luai no mano i ka hohonu
Holo kaakahi ka pakui ka hauna o ka ia
I hauna no i ai maka ia
Kona no o ke kuni aala la kaia ke ai ‘aku
Kani Kamiki helale ke kai a ka lawaia
Honi ka pehu o uka i ke ala o ka –ia
No kela kauhale la no keia kau hale la
No kau hale i ka lawaia—
Nu wale a kekahi hale
Ala wale ana i ke aumoe
Hoo nehe wale ana i ke kapa
Loa a kona ia e kauku
Heuku ka kaia e ka lani
I kalua i ka wailanakoa—he—inoa

 

REF: http://www.bishopmuseum.org